REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
<< Czytaj więcej >>


REGULATIONS FOR THE ONLINE STORE
TABLE OF CONTENTS:
1. GENERAL PROVISIONS
2. ELECTRONIC SERVICES IN THE ONLINE STORE
3. CONDITIONS FOR CONCLUDING A SALES AGREEMENT
<< Read More >>