Zwierzyna drobna jesienią i zimą

by Krzysztof Turowski

W obecnych czasach zwierzyna drobna nie ma łatwego życia. Pomimo naszych wielu starań na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat to zauważamy drastyczny spadek populacji takich gatunków jak bażanty, kuropatwy czy zając.

Każdy z myśliwych jest w stanie podać co najmniej jeden powód takich zmian. Niektórzy bez namysłu powiedzą lis, inni brak remiz, jeszcze inni powiedzą o ptakach drapieżnych. Prawdą jest że powodów jest wiele a specjaliści mówią o tzw. przyczynach wieloczynnikowych.
Przewiń w dół do następnej części.

Mamy bowiem do czynienia zarówno z postępującym rozwojem cywilizacyjnym, urbanizacją terenu, rozwojem mechanizacji, masowym stosowaniu środków ochrony roślin zwanych pestycydami. Zmianom ulegają też sposoby uprawiania roli. O trójpolówce czy płodozmianie dzieci uczą się już tylko na lekcjach historii. Nikną miedze i drogi polne, wykaszane są rowy, znikają pasy wiatrochronne, a remiz zamiast przybywać ubywa. Mozaikę pól i łąk zastąpiły uprawy wielkoobszarowe.

Do tego wszystkiego należy dodać ogromną presję lisa który stracił jednego z większych wrogów jakim jest wścieklizna. Zresztą problemem nie jest tylko lis, bo chętnych na mięso zwierzyny drobnej jest więcej. Tchórze, kuny, norki, szopy, jastrzębie, myszołowy, kruki, bezpańskie psy czy koty.

Wszystko to wpływa negatywnie na stan zwierzyny drobnej która ma nie tyle problem z odbudową populacji co nawet z utrzymaniem aktualnego stanu. Na szczęście jest wiele kół łowieckich które dzięki introdukcji, reintrodukcji i dobremu gospodarowaniu jest w stanie odnosić sukcesy w utrzymaniu i rozbudowie populacji a dzięki temu móc nawet wykonywać polowania.

Co stoi za ich sukcesem? Wielu powie odpowiednia gospodarka łowiecka, ale czym się ona charakteryzuje?

Po pierwsze odpowiednie miejsce. Remizy śródpolne w połączeniu z nieużytkami czy nawet i nasze poletka łowieckie są idealnym środowiskiem bytowania zwierzyny drobnej.
Ale nawet największa reintrodukcja nie pomoże jeśli w łowisku będziemy mieli sporą ilość drapieżnika, chyba że zależy nam na wypełnieniu lisich brzuchów.
Jednak sama redukcja to nie wszystko. Musimy poprawić warunki bytowania zwierzyny drobnej zapewniając jej dostęp nie tylko do schronienia ale także i pożywienia co w późniejszym okresie może zaowocować wiosennymi lęgami.
Przewiń w dół do następnej części

Jesienno-zimowe dokarmianie bażantów było jednym z tematów mojej ostatniej części cyklu “Staż z pomysłem”. Obecnie mamy listopad, ale prawdą jest że dokarmiać zwierzynę drobną powinniśmy zacząć o wiele wcześniej. Co powinno pojawić się jako dieta naszych bażantów czy kuropatw – przede wszystkim ziarna zbóż takich jak pszenica, owies, kukurydza, czy nawet konopie. Taki mix wymieszany z plewami i drobnym żwirem powinien zaspokoić ich głód i zadbać o odpowiednie trawienie. Jak bowiem powszechnie wiadomo kuraki pobierają żwir i drobne kamienie które tworzą gastrolity służące im do trawienia pokarmu. Istotna jest także woda której w nadchodzących zimowych miesiącach będzie brakować. Czy możemy ją jakoś dostarczyć? Owszem – wystarczy że obok podsypów znajdą się buraki pastewne lub cukrowe, kapusta czy marchew. Jedna główka kapusty i kilo marchwi nie kosztuje majątku, a może znacząco poprawić zimową kondycję zwierzyny drobnej. Ważna jest systematyczność i uzupełnianie karmy.

Obok podsypów można zawiesić także miotełki solne dla zajęcy.

Pamiętajmy o zwierzynie drobnej tej jesieni i zimy. Sama introdukcja nie zadziała bez odpowiedniej jakości i ilości pokarmu, odpowiedniego miejsca i redukcji drapieżników. Dobre gospodarowanie łowiskiem i populacją zaowocuje nie tylko pięknym widokiem zwierzyny drobnej na polach ale także pysznym rosołem, pasztetem czy pieczenią.

Darz Bór!

You may also like

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro