KONKURS – wygraj koszulę LAUGE o wartości 315pln

by Krzysztof Turowski

Uwaga Konkurs, w którym do wygrania jest koszula męska LAUGE o wartości 315 złotych.

Zasady:

Dokonujecie zakupu dowolnego produktu Northern Hunting w moim sklepie internetowym https://turowskikrzysztof.com/shop/

Zróbcie ciekawe zdjęcie nawiązujące do Waszych zakupów i umieśćcie je w terminie do 30 września 2018 na facebooku lub Instagramie.
Możecie się ubrać w odzież northern hunting, możecie zrobić zdjęcie samej paczki, zdjęcie samego produktu lub czegokolwiek innego co przyjdzie Wam do głowy i jest związane z marką Northern Hunting.
Wszystko zależy od Waszych pomysłów i kreatywności!

Nastgępnie zdjęcie oznaczacie tak, żebym mógł je znaleźć. Oznacznie moje konto, oznacznie konto Northern Hunting i dodajcie hasztag #krzysztofNHkonkurs.

Konta do oznaczenia
Facebook:
https://www.facebook.com/northernhuntingclothes https://www.facebook.com/turowskikrzysztof

lub Instagram:
https://instagram.com/northernhunting_com/ https://www.instagram.com/turowskikrzysztofhunting/

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „krzysztofNHkonkurs”
 2. Organizatorem konkursu jest firma „Turowski Krzysztof” właściciel marki Turowski Krzysztof Hunting https://turowskikrzysztof.com/
 3. Fundatorem nagród w konkursie firma Norhtern Hunting https://www.northernhunting.com/
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie https://turowskikrzysztof.com/ i na kontach facebook i instagramie uczestników konkursu” w dniach 08 września 2018 – 30 września 2018 roku.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Zdobywcą nagrody w konkursie zostaną osoby, które:
  1. Dokonają zakupu dowolnej odzieży marki Northern Hunting w sklepie internetowym https://turowskikrzysztof.com/ w terminie do 30.09.2018 roku
  2. Wykonają i opublikują zdjęcie nawiązujące do zakupów i marki Northern Hunting umieszczą je w terminie do 30 września 2018 na facebooku lub Instagramie.
  3. Oznaczą Facebookowe konta https://www.facebook.com/northernhuntingclothes i https://www.facebook.com/turowskikrzysztof

lub Instagramowe konta https://www.instagram.com/northernhunting_com/ i https://www.instagram.com/turowskikrzysztofhunting/

 1. Dodadzą #krzysztofNHkonkurs do opublikowanego zdjęcia
 2. Zostaną wybrane przez komisję, w skład której wchodzi administrator strony https://turowskikrzysztof.com/ oraz przedstawiciel marki Northern Hunting
 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebookowy w dniu 02.10.2018.

 

 

 • 3 NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest koszula „LAUGE” marki Northern Hunting o wartości 315 złotych
 2. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwisy społęcznościowe Facebook i Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę „Turowski Krzysztof”
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook lub Instagram, ani z nim związany
 4. Wygrana zostanie wysłana przez firmę Northern Hunting z siedzibą w Danii
 5. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania swoich danych adresowych celem przesłania nagrody oraz rozmiaru koszuli zgodnie z wymiarami podanymi na stronie produktu https://turowskikrzysztof.com/product/lauge/?wmc-currency=PLN
 6. Firma Turowski Krzysztof nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie nagrody

 

 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem i wysłaniem nagrody.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator ma prawo odmówienia wydania nagrody dla zwycięzcy, jeśli uzna, że uczestnik dopuścił się oszustwa.
 3. Osoby spokrewnione z organizatorem nie mnogą wziąć udziału w konkursie.

You may also like

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro