Tym razem oddałem komuś głos.

by Krzysztof Turowski

Blogi mają to do siebie, że wypowiadają się tam ich autorzy. Blogerzy komentują aktualne wydarzenia, dzielą się przemyśleniami, czasem dostaną coś do testów lub opisu, ale bloger o wszystkim pisze, lub mówi samodzielnie.
W tym szczególnym przypadku oddaję głos komuś, kto ma do przekazania ważną kwestie. Oddaje zatem moją klawiaturę w ręce Zarządu Klubu Wyżłów PZŁ bo temat jest ważny i aktualny.
Przewiń w dół do następnej części.

[wvc_facebook_page_box height=”800″ show_posts=”false” show_faces=”true”]

 

Z olbrzymią przykrością przyjęliśmy wiadomość, iż na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej Zarząd Główny ZKwP anulował 09 listopada 2018 roku dodatkowe wymogi hodowlane dla psów z grupy VII FCI (wyżły) – w zakresie wymaganych dyplomów z prób lub konkursów polowych. Z komunikatu ZKwP wynika, że od dnia 29.09.2018 r. psy i suki z grupy VII FCI, kwalifikowane do hodowli muszą być jedynie poddane badaniu w kierunku dysplazji biodrowej.

Psy VII grupy FCI charakteryzują się tak zwaną stójką przez co zaliczane są do grupy psów legawych – zalegających przed zwietrzoną zwierzyną w bezruchu. Wystawianie jest nieodłączną cechą charakterystyczną opisaną we wzorcach FCI ras psów legawych. Nad utrwaleniem tej cechy pracowały pokolenia myśliwych na całym świecie. Hodowla psów użytkowych poprzez wzmacnianie odpowiednich cech prowadzi do sukcesów szkoleniowych jak i użytkowych, w pełni realizując założenia stawiane przedstawicielom grupy VII FCI. Grupa ta, jest najbardziej wymagającą grupą FCI zarówno pod kątem dobrej jakości eksterieru jak i pod kątem użytkowości. Wyżły są użytkowymi psami myśliwskimi pracującymi w trzech różnych środowiskach: zarówno w polu, wodzie jaki i w środowisku leśnym – stąd też są to psy wybitnie wszechstronne i sprawdzone – również pod kątem psychiki psa. Jak powszechnie wiadomo, organizacja hodowli oparta na żelaznych zasadach kynologicznych prowadzi do osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem eksterierowym, jak i użytkowym. Celem każdej hodowli psów, a szczególnie psów użytkowych winno być doskonalenie cech fizycznych, psychicznych, jak i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. W opinii Członków Klubu Wyżłów przy Polskim Związku Łowieckim, posiadających wieloletnie doświadczenie w hodowli, układaniu i nade wszystko użytkowaniu wyżłów w praktyce łowieckiej, jednoznacznie wskazuje, iż zaliczenie przez psy odpowiedniej jakości testów hodowlanych-łowieckich, sprawdzianów użytkowości łowieckiej, szczególnie wielo- i wszechstronnych – gwarantuje wybór odpowiednich do hodowli osobników z grupy VII FCI.

Klub Wyżłów aby racjonalnie i skutecznie realizować cel swojego powołania przez Polski Związek Łowiecki, koniecznie musi zmienić Statut Klubu. Celem tych zmian jest przejrzysty model wybierania Zarządu Głównego Klubu Wyżłów PZŁ i harmonijny rozwój wszystkich struktur Klubu, pozwalający na autonomiczne decyzje i co najważniejsze – nie wstrzymujący organizacji imprez kynologicznych przez Kluby.
Przewiń w dół do następnej części.

 

W przesłanej propozycji nowej struktury KWPZŁ – Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ wybierany jest na Zjeździe Delegatów reprezentujących Kluby Ras i Kluby Regionalne. W ten sposób wszyscy członkowie Klubu mają wpływ na Zarząd Klubu oraz jego sposób reprezentowania Klubu. Powyższe zmiany mają na celu zbudowanie jednej stabilnej polityki dla miłośników użytkowych linii psów z grupy VII, która będzie zakładała organizowanie testów i sprawdzianów użytkowości łowieckiej, z których najlepsze psy będą nominowanie na Konkurs Krajowy. Pragniemy umożliwić budowanie regionalnych struktur klubowych dających możliwość wymiany doświadczeń, integracji środowisk lokalnych właścicieli i hodowców psów legawych. Konkurs Krajowy im. Ks. Niedbała ma być uhonorowaniem zarówno dla psa jak i przewodnika całorocznej ciężkiej pracy na rzecz użytkowości łowieckiej.

Zadaniem Zarządu Klubu Wyżłów PZŁ jest przygotowanie wraz z Klubami Ras i Klubami Regionalnymi kalendarza imprez testów użytkowości, przygotowanie szkoleń i warsztatów dla przyszłych przewodników jak i nadzór nad organizowaniem testów i sprawdzianów użytkowości łowieckiej przez Kluby Ras i Kluby Regionalne. Wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących polowanie z psem legawym oraz koordynowanie i reprezentowanie Środowiska jako zintegrowanej grupy przed ZG PZŁ.

Kluby Ras przede wszystkim mają służyć rozwojowi rasy, przez który rozumie się poszerzanie wiedzy przez miłośników, a przede wszystkim hodowców danej rasy. Klub Rasy ma być podporą i wsparciem edukacyjnym dla członków. To baza informacji o rasie, dzięki czemu selekcja staje się łatwiejsza. By do tego dojść z pewnością potrzebni są fachowcy w danej rasie, którzy podzielą się z innymi swoją wiedzą. Klub służyć ma także lepszej komunikacji między członkami, przez co rasa na pewno zyska.

Kluby Regionalne to przede wszystkim lokalna integracja, zrzeszenie wszystkich ras w danym regionie, to kopalnia talentów i oddolnych inicjatyw. To wspólna realizacja pomysłów, a sukces zapewni dobra lokalna komunikacja, bliskość działań – czyli łatwiejsza organizacja. Z duchem zasady „działaj lokalnie – myśl globalnie

Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ”.

Gdy przeczytałem te słowa zrozumiałem, że muszę wesprzeć Klub Wyżłów i opublikować ich apel, aby był jeszcze bardziej słyszalny. Mam też nadzieję, że tematy związane wyżłami i kynologią będą częściej gościć na moim blogu, bo kim byłby myśliwy bez psa.   

Darzbór!

You may also like

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro