Strzelnica

by Krzysztof Turowski

Tym razem video z wizyty członków naszego koła łowieckiego na strzelnicy w Suchodole pod Warszawą.

Zapraszam!
Darz Bór!


This time a video from the visit of our hunting club members at the shooting range in Suchodół near Warsaw.

Enjoy!
Darz Bór!

You may also like

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro